Pieczęć Towarzystwa Łowieckiego w Kępnie

W polu głowa jelenia zwieńczona krzyżem, napis dookólny "TOWARZYSTWO ŁOWIECKIE KĘPNO WLKP"
Rok do:
1939
Rozmiar:
3,6 (szerokość) 7 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MRK-HA/1244/1989
Typ obiektu:
pieczęć
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kępno, pieczęć, Towarzystwo Łowieckie