Pieczęć miejska Kępna

Tłok okrągły, w polu herb Kępna z datą 1661, na otoku inskrypcja "CIVITATIS KEMPNENSIS SIGILLUM"
Numer inwentarzowy:
MZK/3295
Typ obiektu:
pieczęć
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
herb, miasto, Kępno, pieczęć