AKTUALNOŚCI

Monografia "Twórcy - Wytwórcy - Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego"
WYDAWNICTWA

Monografia "Twórcy - Wytwórcy - Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego"

opublikowano:

Monografia "Twórcy - Wytwórcy - Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego"

Monografia będąca pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Dyskutowano nad kondycją współczesnego rękodzieła i rzemiosła oraz jego związku z projektowaniem. Celem dyskusji było zintegrowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk o sztuce dotyczącej zapotrzebowania przez różne środowiska na przedmioty i przestrzenie odwołujące się do dziedzictwa kulturowego regionów. Konferencja dotyczyła szerszej refleksji nad tym, czym dla współczesnych badaczy oraz projektantów, twórców nieprofesjonalnych i profesjonalnych może być dziedzictwo kulturowe i społeczne Cepelii. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu MKiDN Kultura ludowa i tradycyjna 2018. Książkę można otrzymać nieodpłatnie w muzeum lub przyczytać online na stronie https://www.muzeumwkaliszu.pl.

INNE AKTUALNOŚCI