Zjazd byłych słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetu Ludowego w Dalkach pod Gnieznem.

Rok:
1933
Numer inwentarzowy:
MPPPG/H/889
Typ obiektu:
pocztówka
Właściciel:
MPPPG
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Gniezno, Dalki, Uniwersytet Ludowy, zjazd