Zakład Przyrodoleczniczy i Dyjetetyczny w Kaliszu (Park Miejski)

Rok:
1914
Numer inwentarzowy:
MOZK/H/4585
Typ obiektu:
pocztówka
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kalisz, park