Uniwersytet Ludowy w Dalkach pod Gnieznem w dn. otwarcia 5-X-1921 r.

Rok:
1921
Numer inwentarzowy:
MPPPG/H/334/1
Typ obiektu:
pocztówka
Właściciel:
MPPPG
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Gniezno, Dalki, Uniwersytet Ludowy, otwarcie