Oranźerja w parku, Kalisz

Rok:
1916
Numer inwentarzowy:
MOZK/H/4690
Typ obiektu:
pocztówka
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kalisz, park