Odznaka wójtowska

Awers: w centrum orzeł, z lewej strony inskrypcja w języku rosyjskim, z prawej w języku polskim "WÓJT GMINY";rewers: w centrum pola ukoronowane inicjały cara Aleksandra II, z lewej strony data w języku rosyjskim, z prawej inskrypcja w języku polskim
Rok:
1864
Numer inwentarzowy:
MRK-HA/1185/1989
Typ obiektu:
medal
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
cyrylica, odznaka, wójt, Aleksander II car, język rosyjski