Łódź motorowa "Prosna", Kalisz

Rok:
1900
Numer inwentarzowy:
MOZK/H/1974/32
Typ obiektu:
pocztówka
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kalisz, Prosna, park